Powłoki lakiernicze są to materiały powłokotwórcze ciekłe lub stałe do nanoszenia na podłoże w postaci warstwy która tworzy stał a, związaną z podłożem powlokę o określonej wytrzymałości mechanicznej i określonych właściwościach ochronnych oraz dekoracyjnych

Farby, emalie, lakiery

Są to wyroby lakiernicze stosowane w celu ochrony przed czynnikami zewnętrznymi i dekoracji różnych wyrobów i elementów budowlanych.

  • Farby tworzą powłoki o dużej zdolności krycia, dobrej przyczepności do podłoża, ale o stosunkowo niskiej odporności na uszkodzenia mechaniczne i wpływy warunków atmosferycznych.
  • Emalie tworzą powłoki o dużej odporności na działanie czynników atmosferycznych, o gładkiej, błyszczącej lub satynowej powierzchni. Stosowane są głównie do wykańczania uprzednio zagruntowanych lub odnawianych wymalowań na drewnie i metalu.
  • Lakiery tworzą przezroczyste (transparentne) lub półprzezroczyste powłoki o dużej gładkości i twardości przede wszystkim na elementach drewnianych.
  • W handlu dostępne są również wyroby lakiernicze łączące własności farby i emalii dzięki czemu nie trzeba używać do malowania dwóch różnych materiałów malarskich – farby podkładowej i emalii nawierzchniowej.